Kako održavati slavine u domaćinstvu

Donosimo nekoliko savjeta za pravilno održavanje svih slavina u domaćinstvu.

Vodeni kamenac  je najveći neprijatelj svake slavine. Najveći neprijatelj kamenca je sirće. Svaki deo slavine na kom je nataložen kamenac moguće je potopiti u sirće i on će ga očistiti. Aerator je mesto gde se skuplja dosta kamenca. Ako na aeratoru postoji plastična mrežica preko čelične on će duže trajati. Ipak, i pored toga, biće potrebno zameniti ga jednom u dve godine.

Čišćenje tuša
Kamenac se nakuplja i na tušu, a najlakše se čisti tako da se ručica ili glava tuša potope u jestivi ocat čime se nakupljeni kamenac prirodno uklanja.

 

Čišćenje perlatora
Čišćenje perlatora je uvijek potrebno kada je mlaz vode nepravilan ili raspršen. U većini slučajeva treba samo očistiti uložak perlatora, a može ga se i zamijeniti. Perlator se pri tome odvrne viličastim ključem i rastavi, te se potom ispiranjem ukloni kamenac i nakupine iz uloška. Naslage kamenca mogu se otopiti jestivim octom. Perlator potom valja sastaviti i ponovno navrnuti na izljev slavine. Ako unatoč tome perlator ne radi ispravno, treba ga zamijeniti u cijelosti ili samo njegov unutarnji dio (uložak i brtvu)

Održavanje ek ventila
Kutni ventil je preporučljivo barem jednom godišnje otvoriti i zatvoriti. Time se uklanjaju moguće naslage kamenca na sastavnim dijelovima ventila i omogućava njegov dugogodišnji rad. U slučaju kutnog ventila s filtrom i kuglastom brtvom, jednostavno se zatvori protok vode i odvrne matica u kojoj je mrežica koju valja očistiti, ako je potrebno.

Još ponešto o čišćenju
Za sve armature vrijedi: mogu se čistiti samo blagim sredstvima za čišćenje i mekanom krpom. Kamenac se najlakše čisti jestivim octom i sapunicom. Sredstva za čišćenje koja sadržavaju solnu kiselinu ili abrazivna sredstva (npr. za čišćenje wc školjke i sl) mogu oštetiti armaturu.

TOP